arrow_drop_up arrow_drop_down

Waardegedreven zorg

Innovatie -en procesregisseurs 

'Value based healthcare' | een nieuwe eerstelijns zorgstrategie -Wyco de Vries

Waarde is het centrale begrip in 'value based healthcare'. Het gaat om het vergroten van waarde voor de patiënt, door de uitkomsten die belangrijk zijn voor de patiënt centraal te stellen. De organisatie van de zorg is er op gericht om deze uitkomsten voor patiënten met een vergelijkbare medische conditie, te verbeteren. Als je patiënten betrekt bij de bepaling van de belangrijkste uitkomstenmaten dan gaan bevindingen vaak over de volgende drie vragen:

  • Capability  wat kan ik nog?
  • Comfort      waar heb ik last van?
  • Calm             hoe geef ik mijn leven vorm?

Elisabeth Teisberg

Betere gezondheid vermindert de uitgaven

Slechte gezondheid verhoogt de uitgaven. Mensen zoeken geen gezondheidszorg omdat ze behandeling willen; ze willen een betere gezondheid. Het doel is dus om oplossingen te bieden die mensen helpen om efficiënt, effectief en snel een betere gezondheid te bereiken’.

Zorgverzekeraars starten met waardegerichte zorginkoop! De uitgangspunten:

  • Door integrale samenhang en samenwerking te faciliteren;
  • Zorg te leveren die beter aansluit bij de (objectieve) zorgbehoefte van de patiënt;
  • Segmentatie van patiënten met vergelijkbare medische condities organiseren;
  • Patiënten meer in de regie zetten met het toepassen van e-health;
  • Een beoogde kostenreductie door kwaliteitstoename;
  • Coördinatie en behandeling meer integraal vanuit de 1e lijn te organiseren;
  • Samenwerking tussen zorgprofessionals optimaliseren met integrale vergoedingen.

Zorgprofessionals tonen hun waarde, zorgverzekeraars belonen naar waarde. 

Betere uitkomsten en meer gezondheid.

De focus op waarde voor de patiënt en het integraal sturen op relevante uitkomsten is anders dan de huidige praktijk. Value based healthcare vraagt intensieve samenwerking en andere vormen van organiseren. Hoe maak je de omslag in een zorgorganisatie die is ingericht naar Prijs x Volume naar een zorgorganisatie die een zorgproces aanbiedt gericht op het creëren van zoveel mogelijk waarde, dus betere en relevante uitkomsten voor de patiënt?

Als meer waarde wordt gecreëerd in een nieuw zorgproces, willen professionals ook beloond worden naar waarde. Dit vraagt om een andere zorglevering, verantwoordelijkheid en beloning.

Met een stappenplan dat houvast geeft en de kans op succes vergroot helpen wij eerstelijns zorgorganisaties om 'Value Based Healthcare' te introduceren.

Eerstelijns KOBETI-methode

Binnen 15 weken in 6 stappen

waardegerichte en innovatieve zorgformules ontwikkelen vanuit een eerstelijns perspectief.

Koers

Neem verantwoordelijkheid en verander holistisch. Bepaal de doelgroep, de fricties, de kansrichtingen en de kernkwaliteiten van je organisatie en medewerkers. Waarin geloven jullie en waar gaan jullie voor? Welke kansenrichtingen zien jullie? We maken samen een projectopdracht.

Ontdekken

Hoe bepalen we de waarde in de keten. Hoe kun je elkaar versterken en betere patiëntrelevante uitkomsten realiseren? Hoe gaan we dat meten?Hoe kopen zorgverzekeraars in? Welke overheidsbeslissingen gaan invloed hebben? Hoe zou de vernieuwing en organisatie er dan uit kunnen zien?

Bedenken

We faciliteren een inspirerend proces waarin een kernteam nieuwe zorgformules en nieuwe zorgprocessen ontwikkelen waarbij aantoonbaar betere gezondheidsuitkomsten kunnen worden behaald. Deze formule dient te voldoen aan de zakelijke criteria die jouw zorgpraktijk eraan stelt.

Evalueren

Al in de conceptuele fase willen we de ontwikkelde zorgformules  toetsen bij onze doelgroep en bij onze beoogde zorgpartners. Dit is een reflectie instrument waarmee je echt verbinding kan maken met de mensen die je wilt helpen en de zorgpartners die je ook weer later in het proces betrekt.

Terugkeren

Daadkracht en vervolgens draagvlak. Dat is de volgorde. Binnen gestelde kaders vindt er op een democratisch en gestructureerde wijze besluitvorming plaats. Er wordt gekozen uit drie tot vijf minibusiness cases; dit zijn conceptuele zorgformules gereed voor implementatie.

Implementeer

Maak waar en verbeter.Om de waardegedreven zorgformule te realiseren, moeten plannen op een gedisciplineerde en consistente wijze uitgevoerd worden, met één belangrijke focus: de patiënt of te wel; de klant!

Verbeter behandelresultaten - in minder stappen, met minder problemen en binnen volledige veiligheid.

Eerstelijns ouderenzorg

De zorg voor ouderen wordt anders ingericht, dus van preventie, behandeling/zorg tot nazorg.

Eerstelijns chronische zorg

Het aantal chronische patiënten neemt toe.  Andere organisatievormen en netwerkzorg is van groot belang.

Eerstelijns specialisatie

Specialisatie neemt toe. Dit leidt tot reële keuzes voor de klant. Ook in de eerstelijnszorg.

Het waarom en hoe van eerstelijns  'value based healthcare': gratis adviesgesprek

Met alle plezier komen wij naar je toe om meer te vertellen. In een telefonisch gesprek verkennen we je belangrijkste vragen. Daarna kunnen we desgewenst nader kennis maken en een kop koffie met elkaar drinken. Als we gaan samenwerken dan wordt je dankzij onze ruime ervaring in de eerstelijnszorg op een prettige en gedreven manier naar realistische resultaten geleid.