Waardegedreven zorg toepassen
arrow_drop_up arrow_drop_down

Waardegedreven zorg

Consultancy vanuit een eerstelijns perspectief

Value based healthcare | een nieuwe eerstelijns zorgstrategie

Waarde is het centrale begrip in 'value based healthcare'. Het gaat om het vergroten van waarde voor de patiënt, door de uitkomsten die belangrijk zijn voor de patiënt centraal te stellen. De organisatie van de zorg is er op gericht om deze uitkomsten voor patiënten met een vergelijkbare medische conditie, te verbeteren. Als je patiënten betrekt bij de bepaling van de belangrijkste uitkomstenmaten dan gaan bevindingen vaak over de volgende drie vragen:

  • Capability  wat kan ik nog?
  • Comfort      waar heb ik last van?
  • Calm             hoe geef ik mijn leven vorm?

Elisabeth Teisberg

Betere gezondheid vermindert de uitgaven

Slechte gezondheid verhoogt de uitgaven. Mensen zoeken geen gezondheidszorg omdat ze behandeling willen; ze willen een betere gezondheid. Het doel is dus om oplossingen te bieden die mensen helpen om efficiënt, effectief en snel een betere gezondheid te bereiken’.

Zorgverzekeraars starten met waardegerichte zorginkoop! De uitgangspunten:

  • Door integrale samenhang en samenwerking te faciliteren;
  • Zorg te leveren die beter aansluit bij de (objectieve) zorgbehoefte van de patiënt;
  • Segmentatie van patiënten met vergelijkbare medische condities organiseren;
  • Patiënten meer in de regie zetten met het toepassen van e-health;
  • Een beoogde kostenreductie door kwaliteitstoename;
  • Coördinatie en behandeling meer integraal vanuit de 1e lijn te organiseren;
  • Samenwerking tussen zorgprofessionals optimaliseren met integrale vergoedingen.

Zorgprofessionals tonen hun waarde, zorgverzekeraars belonen naar waarde. 

Betere uitkomsten en meer gezondheid.

De focus op waarde voor de patiënt en het integraal sturen op relevante uitkomsten is anders dan de huidige praktijk. Value based healthcare vraagt intensieve samenwerking en andere vormen van organiseren. Hoe maak je de omslag in een zorgorganisatie die is ingericht naar Prijs x Volume naar een zorgorganisatie die een zorgproces aanbiedt gericht op het creëren van zoveel mogelijk waarde, dus betere en relevante uitkomsten voor de patiënt?

Als meer waarde wordt gecreëerd in een nieuw zorgproces, willen professionals ook beloond worden naar waarde. Dit vraagt om een andere zorglevering, verantwoordelijkheid en beloning.

Wij helpen zorgorganisaties met de introductie van

eerstelijns Value Based Healthcare

Waardegedreven organiseren van  eerstelijns 

ouderenzorg

Focus op de doelgroep ouderen betekent dat de zorg anders wordt ingericht, dus van preventie, behandeling/zorg tot nazorg.

Waardegedreven organiseren van eerstelijns chronische zorg

De patiënt van de toekomst is steeds meer een chronische patiënt. Dit betekent dat er meerdere deskundigen nodig zijn. Werken in zorgnetwerken is van belang.

Waardegedreven ondernemen leidt tot reële keuzes voor de klant

Waardegedreven ondernemen in de eerste lijn komt tot stand in een veld waarin het loont om te differentiëren en te specialiseren.

Geen dikke rapporten, maar wel met methoden waarmee we samen met medewerkers werken aan het versterken van georganiseerde eerstelijnsorganisatie.

Visie en strategie

ontwikkeling

Formuleren van de juiste visie en strategie met een duidelijke roadmap.  

Waarmaken van de strategie

Realiseren van strategische doelen en doorleven van de visie.

Data-gedreven

sturing

Effectief gebruiken van de informatie om het steeds beter te doen.

Coaching & teamontwikkeling

Teamontwikkeling is cruciaal voor een blijvende verandering.

Het waarom en hoe van eerstelijns  'value based healthcare': gratis adviesgesprek

Met alle plezier komen wij naar je toe om meer te vertellen. In een telefonisch gesprek verkennen we je belangrijkste vragen. Daarna kunnen we desgewenst nader kennis maken en een kop koffie met elkaar drinken. Als we gaan samenwerken dan wordt je dankzij onze ruime ervaring in de eerstelijnszorg op een prettige en gedreven manier naar realistische resultaten geleid.