Innoveren in de zorg bewerkstellig je samen met Spyl zorginnovatie
arrow_drop_up arrow_drop_down

Samenwerken aan waarde

 procesfacilitatie in samenwerkingsverbanden

Samenwerken in teams

Een effectieve en prettige samenwerking ontwikkelen.

Eerste lijn en tweede lijn

Bespreekbaar maken van belemmeringen voor verandering.

Eerste lijn & VVT organisaties

Betere zorg en afstemming rondom de doelgroep ouderen.

Regionale samenwerking

Regionale afstemming en krachtenbundeling bij 'wicked' problemen.

“Omgaan met het ‘andere’ in anderen. Daar lopen groepen vaak op vast."

Het klinkt eenvoudig; samenwerken en innoveren, om vervolgens het best haalbare resultaat voor een  patiënt te bereiken. In de praktijk is dit een hele grote uitdaging. Autonome zorgorganisatie en zorg professionals moeten steeds meer samenwerken, ondanks oud zeer en tegenstrijdige belangen. Een facilitator van Spyl geeft organisaties en teams veranderkracht. We werken niet met dikke rapporten maar werken met relaties tussen mensen in groepen. Hiervoor gebruiken we effectieve methoden waarmee we werken aan de veranderkracht van organisaties en netwerken.

Spyl geeft organisaties veranderkracht

 • Als het proces in een samenwerking of in een groep vastloopt;
 • Bij de samenwerking in teams en groepen met tegengestelde belangen;
 • Bij de verkenning en totstandkoming van samenwerkingscoalities of netwerkvorming;
 • Bij het introduceren van Agile werken in teams en in zorgnetwerken;
 • Vanaf de eerste vage samenwerking & innovatiebehoefte tot en met implementatie.

Veilig tegenstrijdige belangen verkennen en overbruggen.

Een gezamenlijk onderzoek om samen wijzer te worden en de onderlinge relatie te verbeteren.

Focus op waarde en relevante patiëntuitkomsten. 

Dit vraagt om een intensieve afgestemde samenwerking en andere vormen van organiseren.

Goede besluiten nemen en iedereen betrokken houden.

Samenwerkingsafspraken met zorgpartners en verbeteren van (digitale) communicatielijnen.

Concrete resultaten


 • Het opdrachtgeverschap is op een gedegen wijze belegd;
 • Een gezamenlijke visie, strategie en een heldere veranderopdracht;
 • Inclusief, gedragen en concrete besluitvorming in een complex krachtenveld;
 • Teams en zorgnetwerken werken beter samen;
 • Continue verbeteren; Agile werken en de Lean filosofie verankeren;
 • Het realiseren van concrete vernieuwingsprojecten met impact.

Het goede gesprek

De verschillen niet wegpoetsen,  maar onderzoeken.

Het betere conflict

Maak de onderstroom zichtbaar én hanteerbaar.

Het beste besluit

Besluitvorming met aandacht en waardering voor de minderheid.

Wij sturen op daadkracht, commitment en draagvlak

Procesfacilitatie in samenwerkingsverbanden

Gezamenlijke ambitie formuleren en de verschillende belangen helder krijgen.

Teamcoaching

Teamcoaching werkt als een frisse wind, je krijgt (weer, of nog meer) zin om samen te werken. Goede inclusieve besluiten realiseren.

Samen doorgroeien met Spyl?