Innoveren in de zorg bewerkstellig je samen met Spyl zorginnovatie
arrow_drop_up arrow_drop_down

Samenwerken aan waarde

 Heb je haast, neem een omweg !

Samenwerken in teams

Een effectieve en prettige samenwerking ontwikkelen.

Eerste lijn en tweede lijn

Bespreekbaar maken van belemmeringen voor innovatie.

Eerste lijn en VVT organisaties

Innoveren rondom de doelgroep ouderen; revalidatie & preventie 

Regionale samenwerking

Regionale afstemming en krachtenbundeling bij 'wicked' problemen.

“Omgaan met het ‘andere’ in anderen. Daar lopen groepen vaak op vast."

Het klinkt eenvoudig; samenwerken en innoveren, om vervolgens het best haalbare resultaat voor een  patiënt te bereiken. In de praktijk is dit een hele grote uitdaging. Autonome zorgorganisatie en zorg professionals moeten steeds meer samenwerken, ondanks oud zeer en tegenstrijdige belangen. Een facilitator van Spyl geeft organisaties en teams veranderkracht. We werken niet met dikke rapporten maar werken met relaties tussen mensen in groepen. Hiervoor gebruiken we effectieve methoden waarmee we werken aan de veranderkracht van organisaties en netwerken.

Spyl geeft organisaties veranderkracht

 • Als het proces in een samenwerking of in een groep vastloopt;
 • Bij de samenwerking in groepen met tegengestelde belangen;
 • Bij de verkenning en totstandkoming van samenwerkingscoalities of netwerkvorming;
 • Bij het introduceren en inrichten van de Lean filosofie in teams en in zorgnetwerken;
 • Vanaf de eerste vage samenwerking & innovatiebehoefte tot en met implementatie.

Veilig tegenstrijdige belangen overbruggen.

Een gezamenlijk onderzoek om samen wijzer te worden en de onderlinge relatie te verbeteren.

Focus op waarde en relevante patiëntuitkomsten. 

Dit vraagt om een intensieve afgestemde samenwerking en andere vormen van organiseren.

Goede besluiten nemen en iedereen betrokken houden.

Samenwerkingsafspraken met zorgpartners en verbeteren van (digitale) communicatielijnen,

Concrete resultaten


 • Het opdrachtgeverschap is op een gedegen wijze belegd;
 • Een gezamenlijke visie, strategie en een heldere veranderopdracht;
 • Inclusief, gedragen en concrete besluitvorming in een complex krachtenveld;
 • Teams en zorgnetwerken werken beter samen;
 • Continue verbeteren; Lean filosofie in de organisatie en in het zorgnetwerk verankeren;
 • Het realiseren van concrete vernieuwingsprojecten;
 • Het organiseren van innovatiemanagement voor zorgorganisaties en zorgnetwerken.

Het goede gesprek

De verschillen niet wegpoetsen,  maar onderzoeken.

Het betere conflict

Maak de onderstroom zichtbaar én hanteerbaar.

Het beste besluit

Besluitvorming met aandacht en waardering voor de minderheid.

Wij sturen op daadkracht, commitment en draagvlak

Effectieve dialogen

Samenwerken en innoveren kan een stuk effectiever, beter en prettiger. Van elkaar leren. Dat is de essentie.

Kwartiermaker

Voor het opzetten van een team of een organisatie op het gebied van samenwerking en vernieuwing.

Teamcoaching

Teamcoaching werkt als een frisse wind, je krijgt (weer, of nog meer) zin om samen te werken.

Samen doorgroeien met Spyl?