Roset en Spyl
Video Aspect Ratio: 4:1

Spyl | officieel partner van Roset

Een samenwerking gericht op zorginnovatie

Innoveer ‘een toekomst’ die mensen in beweging zet.

"Innovatie vanuit onze optiek; is het realiseren van nieuwe maakbare relevante en tastbare producten, diensten, processen of ‘experiences’ met een levensvatbaar businessmodel”. 


Onze missie is om mensen die in de eerstelijnszorg werken, of met de eerstelijn samenwerken, zoveel mogelijk zelf te laten innoveren.

Meer dan een samenwerking tussen Roset & Spyl

Door de transities van de afgelopen jaren komen steeds meer complexe patiënten bij de huisarts. De zorgvraag groeit de komende tijd met 3,5 procent per jaar. Het personeelstekort staat hoog op de agenda. De werkdruk is nu al hoog. Door schaarste zal de urgentie - om het anders te organiseren - gaan toenemen. Roset ziet het starten van innovatie en zorg ICT als belangrijke speerpunten in een veranderend speelveld. In 2017 is Roset een strategische samenwerking gestart met Spyl. Met Spyl krijgen de medewerkers van Roset de mogelijkheid om ook landelijk te opereren. Wij geloven in specialisatie en focus - door veelvuldig te kunnen doen waar we goed in zijn.

Spyl | officieel partner van Roset

Onze expertise

Innovatie Facilitatie

✓Procesregie

✓Innovatie-expeditie

✓Leiderschap & teameffectiviteit

Zorg ICT & E-health

✓Zorg ICT-visie & strategie

✓Regionalisering Zorg ICT

✓Regionaal organisatiebeheer

Zorginnovatie Academy

✓Trainingen

✓Coaching

✓Inspiratie

De vraag was duidelijk; willen jullie ons helpen met het opstellen van een nieuwe praktijkvisie? Op een positief kritische manier werden we bij de les gehouden.

Huisartsenpraktijk Joosten - Koekkoek - Olde Riekerin Denekamp

De aanpak van Wyco was daarbij planmatig en goed onderbouwd met daarbij een gezonde drive om tot tastbare resultaten te komen.

 Eric Veldboer

Accountmanager zorginkoop 1ste lijn Menzis regio oost  

De samenwerkingsovereenkomst is bedacht door de bestuurders van de aangesloten organisaties. Dat is uniek voor Nederland.

Patrick Kenis, hoogleraar Organisatie-wetenschappen