Spyl Procesinnovatie consultancy
arrow_drop_up arrow_drop_down

Innovatie 

Klaar om uw eerstelijnszorg organisatie te laten groeien met innovatie ?

De nieuwste ontwikkelingen in de zorg

Innovatie facilitatie

Peter Nijhof

Innoveer altijd met anderen. Dat leidt tot betere oplossingen en draagvlak. Innoveren is anders dan verbeteren. Verbeteren doe je in kleine stapjes met vrijwel zeker resultaat. Innoveren doe je in sprongen. Je springt vooruit, of naar links of rechts. Dat maakt mensen onzeker. Als je innoveert met een stappenplan zoals wij dat doen met Spyl, dan geeft dat mensen houvast en vergroot je de kans op succes.

Hoe pas ik E-health toe aan mijn bedrijf?

Bestaande structuren verdwijnen en nieuwe verschijnen

Door digitalisering en nieuwe technologie nemen computers steeds ingewikkeldere taken over en dat bedreigt bestaande structuren en taakopvattingen. Het is nog maar de vraag of jouw werk in de huidige vorm over tien jaar nog bestaat. Het is cruciaal om op tijd over te stappen van het pad van 'beter' naar het pad van 'anders'. Maar 'anders'  is lastig, omdat velen van ons vastzitten in hun routines. 

Welke ontwikkelingen spelen zich af in de zorg?

Te weinig urgentie en geen duidelijke visie op de toekomst

De samenwerking gaat  alle kanten op en de partners komen met iets terug wat niet voldoet.

Welke innovatie strategie past bij mij?

Betrokkenheid van leiders bij innovatie initiatieven ontbreekt

Leiders focussen op operational excellence, de winst en het bestaansrecht van vandaag. 

Wie kan mij helpen met zorg ICT

Er is geen opdracht-geverschap belegd en de achterban weet van niets

Te vaak is er onduidelijkheid over wie de opdrachtgever is. Dit is gedoemd tot mislukken.

Hoe krijg ik meer personeel in de zorg?

De zorgvraag stijgt. De werkdruk en het personeels tekort nemen toe

Een omslag in denken is nodig om te leren hoe we e-health kunnen toevoegen.

Mijn zorg innovatie project loopt vast

Veel opdrachten en processen lopen vroeg of laat vast

Wat het allermoeilijkste is voor mensen in groepen? Omgaan met anderen. 

Wat heb je nodig voor innoverende zorg?

Gebrek aan tijd en geld remmen innovatie. Er is geen urgentie

Als innovatie belangrijk en nodig is, pak het dan direct goed aan. Zie en label het als investering. 

Wat is innovatiemanagement?

Hoe helpt Spyl mijn organisatie?

Zonder een duidelijke strategie en droomscenario is elke organisatie en elk samenwerkingsverband stuurloos. Dat zal niemand betwisten. Hoeveel strategische voornemens stranden niet voortijdig of worden niet (voldoende) binnen de organisatie of tussen samenwerkingspartners gedragen? Hier maken de mensen van Spyl het verschil. Wij zorgen voor een inspirerend bewustzijns proces, waarbij  de strategie vanuit de kern ontwikkeld wordt én begeleiden desgewenst de realisatie voor uw hele organisatie en/of samenwerkingsverband. We zorgen ervoor dat het gaat werken.

Wat zijn de voordelen voor mij?

Speel om te winnen, niet om te verliezen

Visiegedreven en een helder stappenplan om  te acteren op continue waarde verbetering.

Stel en bereik samen  ambitieuze doelen

Als je wilt innoveren dan zorgen wij voor een creatief proces; richting, focus en doelen worden duidelijk.

Een open werksfeer in samenwerking met anderen 

Gericht op een samenwerking waarin diversiteit wordt verwelkomd en omarmd.

Oog voor draagvlak. Dat is onderdeel van het proces

Innoveren doe je samen. We bieden een gestructureerd proces om in teams en met partners te innoveren.

Verover nieuwe klantgroepen en marktsegmenten

Een nieuwe positionering en organisatie. Slimmer organiseren of opschalen met e-health. 

Een gestructureerd proces met innovatiebusinesscases

Een goed idee is niet alleen orgineel, het voldoet ook aan de zakelijke criteria die jouw praktijk eraan stelt. 

'Innovatie is geen persoon of afdeling; het is een mindset.'

De patiënt van de toekomst is steeds meer een chronische patiënt, vaak belast met meerdere aandoeningen. Dit betekent dat er meerdere deskundigen nodig zijn om zijn zorgvraag te bedienen.

Innoveren doe je samen met anderen. Het betekent niet meer in een regio de brede aanbieder zijn die zich netjes houdt aan zijn budget. In plaats daarvan kunnen gerichte keuzes worden gemaakt in het bereik en het type dienstverlening voor bepaalde patiëntgroepen met bepaalde aandoeningen of verschillende objectieve zorgbehoeften. Organisatie rondom deze uitgangspunten betekent ook het realiseren van samenhang in de keten met andere zorgaanbieders.

Het waarom en hoe van innoveren: gratis advies

Innovatie gaat gepaard met strategische keuzes. Waarom zou ik innoveren ? Hoe geef ik innovatie vorm en hoe krijg ik mijn achterban mee ? Met alle plezier komen wij naar je toe om meer te vertellen. Een gestructureerd innovatie traject is zeker niet altijd de oplossing voor je vraagstuk. Misschien heeft je organisatie veel meer baat bij een alternatieve aanpak of aan een gedeeltelijke inzet van onze innovatie methodiek. In een telefonisch gesprek verkennen we je belangrijkste vragen. Daarna kunnen we desgewenst nader kennis maken en een kop koffie met elkaar drinken. Innovatie is een prachtig onderwerp. Het starten van innovatie is een vak apart wat je er niet even bijdoet.

Innoveren, hoe dan?

Iedereen heeft het over innovatie, maar wat wordt er precies onder verstaan? Hoe geef je innovatie vorm, welke strategische keuzes maar ook welke aanpak? Zo maar enkele vragen die wij met je in deze workshop verkennen. 

Voor: bestuurders en managers (medewerkers) innovatie van zorggroepen.

Duur: 4 uur. 

Op Innovatie Expeditie, wat is de 1e stap?

Elk innovatietraject start met een duidelijke opdracht. Zonder opdracht is er géén focus en richting. De kans van slagen is dan veel kleiner. In twee workshops ontwikkelt je zorgorganisatie een innovatieopdracht. Jullie zijn duidelijk over de 6-W’s (Waarom, Wat, Wie, Waar, Wanneer en Welke criteria). Jullie krijgen duidelijk welke teamleden en externe partners nodig zijn en wat de kansrichtingen zijn voor succes. Jullie ontwikkelen samen met onze mensen een heldere innovatieopdracht. Deze is van belang voor de besluitvorming in het vervolgtraject; een gestructureerd innovatie traject in vijftien heldere stappen.

Ontwikkelen van innovatieve zorgprogramma’s of innovatieve samenwerkingsvormen

Je wilt nieuwe zorgconcepten of diensten ontwikkelen? De zorg op een innovatieve manier verbeteren? Dan is de VOORT-innovatiemethodiek zeer geschikt. VOORT is een beproefde en effectieve innovatiemethodiek ontwikkeld door de Nederlander Gijs van Wulfen. In een gestructureerd proces van vijftien weken worden drie tot vijf nieuwe zorgconcepten ontwikkeld. Spyl levert een facilitator die jou organisatie begeleid in de verschillende stappen. De facilitator heeft verstand van de zorg en in het bijzonder de eerstelijnszorg. Het VOORT traject start met het formuleren van de innovatieopdracht. Heb je nog niet helemaal duidelijk of je een volledig VOORT-traject wilt doen, dan kan je de ‘innovatie focusworkshop’ van 1,5 dag ook als aparte dienst afnemen.

In-company training VOORT

Als jij en je zorgorganisatie of een zorgnetwerk het innovatietraject zelf willen doen, maar dat een helder stappenplan met zekere uitkomsten ontbreekt? Een VOORT training van Spyl levert altijd een aantal Mini New Business Cases op. Dat zijn innovatieve, bij de doelgroep  geteste concepten, die één of meer fricties oplossen. Ze zijn al voorzien van een aanpak hoe te produceren, een korte concurrentieverkenning, een eerste financiële onderbouwing een voorzet voor de vervolgstappen. Zo kan het management snel een goede inschatting maken voor het vervolg. Naast resultaten voor de primaire innovatieopdracht levert een VOORT-training altijd meer op. Zo zijn de betrokken medewerkers en externe samenwerkingspartners voor altijd besmet met het  innovatie-virus . Ze kijken en werken anders door de ervaringen in de training. Zo worden ook andere processen, diensten en producten binnen je organisatie, samenwerkingsverband of zorgnetwerk positief beïnvloed. In een zesdaagse opleiding, verdeelt over vijf maanden leer je de methode VOORT toepassen.

Klaar voor de start?

De innovatie regisseurs van Spyl helpen je graag met een gestructureerde benadering om innovatie effectief te starten en het potentieel van een groep volledig te benutten, waarbij zowel ontwerpdenken, creativiteit als zakelijke realiteit worden gecombineerd. Enkele voordelen van onze diensten:


  • Geen gedoe, een gestructureerd innovatieproces
  • Resultaatgericht en sturing op draagvlak
  • Het potentieel van een groep veel beter kunnen benutten
  • Een innovatieve ‘mindset’, zelf leren innoveren
  • Verover nieuwe klantgroepen en marktsegmenten
  • Meer waarde creëren met slimme e-health oplossingen