Spyl Procesinnovatie consultancy
arrow_drop_up arrow_drop_down

Innovatie 

Innovatiefacilitatie

De nieuwste ontwikkelingen in de zorg

Innovatieve zorgconcepten ontwikkelen

Innoveer altijd met anderen. Dat leidt tot betere oplossingen en draagvlak. Innoveren is anders dan verbeteren. Verbeteren doe je in kleine stapjes met vrijwel zeker resultaat. Innoveren doe je in sprongen. Je springt vooruit, of naar links of rechts. Dat maakt mensen onzeker. Als je innoveert met een stappenplan zoals wij dat doen met Spyl, dan geeft dat mensen houvast en vergroot je de kans op succes.

Hoe pas ik E-health toe aan mijn bedrijf?

Bestaande structuren verdwijnen en nieuwe verschijnen

Door digitalisering en nieuwe technologie nemen computers steeds ingewikkeldere taken over en dat bedreigt bestaande structuren en taakopvattingen. Het is nog maar de vraag of jouw werk in de huidige vorm over tien jaar nog bestaat. Het is cruciaal om op tijd over te stappen van het pad van 'beter' naar het pad van 'anders'. Maar 'anders'  is lastig, omdat velen van ons vastzitten in hun routines. 

Welke ontwikkelingen spelen zich af in de zorg?

Te weinig urgentie en geen duidelijke visie op de toekomst

De samenwerking gaat  alle kanten op en de partners komen met iets terug wat niet voldoet.

Welke innovatie strategie past bij mij?

Betrokkenheid van leiders bij innovatie initiatieven ontbreekt

Leiders focussen op operational excellence, de winst en het bestaansrecht van vandaag. 

Wie kan mij helpen met zorg ICT

Er is geen opdracht-geverschap belegd en de achterban weet van niets

Te vaak is er onduidelijkheid over wie de opdrachtgever is. Dit is gedoemd tot mislukken.

Hoe krijg ik meer personeel in de zorg?

De zorgvraag stijgt. Het personeelstekort neemt toe

Een omslag in denken is nodig om te ontdekken hoe we e-health kunnen toevoegen.

Mijn zorg innovatie project loopt vast

Veel opdrachten en processen lopen vroeg of laat vast

Wat het allermoeilijkste is voor mensen in groepen? Omgaan met anderen. 

Wat heb je nodig voor innoverende zorg?

Gebrek aan tijd en geld remmen innovatie. Er is geen urgentie

Als innovatie belangrijk en nodig is, pak het dan direct goed aan. Zie en label het als investering. 

Wat is innovatiemanagement?

Hoe helpt Spyl mijn organisatie?

Zonder een duidelijke strategie en droomscenario is elke organisatie en elk samenwerkingsverband stuurloos. Dat zal niemand betwisten. Wat willen we bereiken? Wat moeten we oplossen? Hoeveel strategische voornemens stranden niet voortijdig of worden niet (voldoende) binnen de organisatie of tussen samenwerkingspartners gedragen? Hier maken de mensen van Spyl het verschil. Wij zorgen voor een inspirerend proces, waarbij  de strategie vanuit de kern ontwikkeld wordt.

Wat zijn de voordelen voor mij?

Speel om te winnen, niet om te verliezen, los fricties op

Visiegedreven en een helder stappenplan om  te acteren op continue waarde verbetering.

Stel en bereik samen  ambitieuze doelen

Als je wilt innoveren dan zorgen wij voor een creatief proces; richting, focus en doelen worden duidelijk.

Een open werksfeer in samenwerking met anderen 

Gericht op een samenwerking. Diversiteit wordt verwelkomd en omarmd. De mening van de minderheid doet er toe.

Oog voor draagvlak. Dat is onderdeel van het proces

Innoveren doe je samen. We bieden een gestructureerd proces om in teams en met samenwerkingspartners te innoveren.

Verover nieuwe klantgroepen en los fricties op

Een nieuwe positionering en organisatie. Slimmer organiseren of opschalen van een succesvol zorgconcept.

Een gestructureerd proces met innovatiebusinesscases

Een goed idee is niet alleen origineel, het voldoet ook aan de zakelijke criteria die jouw praktijk eraan stelt. 

'Innovatie is geen persoon of afdeling; het is een mindset.'

De patiënt van de toekomst is steeds meer een chronische patiënt, vaak belast met meerdere aandoeningen. Dit betekent dat er meerdere deskundigen nodig zijn om zijn zorgvraag te bedienen.

Innoveren doe je samen met anderen. Het betekent niet meer in een regio de brede aanbieder zijn die zich netjes houdt aan zijn budget. In plaats daarvan kunnen gerichte keuzes worden gemaakt in het bereik en het type dienstverlening voor bepaalde patiëntgroepen met bepaalde aandoeningen of verschillende objectieve zorgbehoeften. Organisatie rondom deze uitgangspunten betekent ook het realiseren van samenhang in de keten met andere zorgaanbieders.

Workshop- Innoveren, hoe dan?

Iedereen heeft het over innovatie, maar wat wordt er precies onder verstaan? Hoe geef je innovatie vorm, welke strategische keuzes maar ook welke aanpak? Zo maar enkele vragen die wij met u in deze workshop verkennen.

Voor: beleidsmedewerkers, projectleiders, bestuurders en managers die verantwoordelijk zijn voor (regionale) innovatie.

Duur: 4 uur.

Op Innovatie Expeditie, wat is de 1e stap?

Elk innovatietraject start met een duidelijke opdracht. Zonder opdracht is er géén focus en richting. De kans van slagen is dan veel kleiner. In twee workshops ontwikkelt je zorgorganisatie een innovatieopdracht. Jullie zijn duidelijk over de 6-W’s (Waarom, Wat, Wie, Waar, Wanneer en Welke criteria). Jullie krijgen duidelijk welke teamleden en externe partners nodig zijn en wat de kansrichtingen zijn voor succes. Jullie ontwikkelen samen met onze mensen een heldere innovatieopdracht. Deze is van belang voor de besluitvorming in het vervolgtraject; een gestructureerd innovatie traject in vijftien heldere stappen.

Ontwikkelen van innovatieve zorgprogramma’s en zorgconcepten

Je wilt snel en effectief nieuwe ketenprocessen, zorgconcepten of diensten ontwikkelen? De zorg op een innovatieve manier verbeteren? In een gestructureerd proces van vijftien weken worden drie tot vijf nieuwe mini business cases ontwikkeld. Spyl levert een facilitator die jou organisatie begeleid in de verschillende stappen. De facilitator heeft verstand van de zorg en in het bijzonder de eerstelijnszorg.

Klaar voor de start?

Een innovatie facilitator van Spyl helpt je met een gestructureerde benadering om innovatie effectief te starten en het potentieel van een groep volledig te benutten, waarbij zowel ontwerpdenken, creativiteit als zakelijke realiteit worden gecombineerd.

Enkele voordelen van onze gestructureerde aanpak:

  • Geen gedoe, een gestructureerd innovatieproces met duidelijke doelen;
  • Resultaatgericht en sturing op draagvlak;
  • Het potentieel van een groep veel beter kunnen benutten;
  • Zekere uitkomsten; 3-5 mini business cases;
  • Innoveer en co-creëer oplossingen met regionale zorgpartners.