arrow_drop_up arrow_drop_down

Leertraject | Regionale aansturing van zorg ICT voor de huisartsenzorg

Een strategische aanpak van zorg ICT in de eerstelijnszorg? Hoe pak ik dat aan? 

12 jaar+

Toonaangevend in de huisartsensector

55+

Zorg ICT opdrachten

20 jaar+

Ervaring in de eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg staat onder druk.

Recente rapporten van Nictiz en landelijke eerstelijnskoepels LHV, InEen en NHG geven aan dat de eerstelijnszorg ICT onder druk staat en alleen op de toekomst kan worden voorbereid als er krachtig gei╠łnvesteerd wordt in regionale oplossingen. Regionale oplossingen moeten door regionale coalities worden gei╠łnitieerd en aangestuurd. Vanuit het ministerie van VWS en zorgverzekeraars worden middelen vrijgemaakt om dit te  financieren.

Krijg grip op toenemende complexiteit.

In dit leertraject krijgt u inzicht in wat de voor uw organisatie relevante ontwikkelingen zijn op ICT-gebied en op welke wijze u hierop kunt inspelen, zodanig dat u in regie komt en blijft. Het leertraject bestaat uit drie bijeenkomsten-. Na deze bijeenkomsten weet u hoe u invulling kunt geven aan het regionaal organiseren van zorg ICT met een goede betrokkenheid en draagvlak van relevante stakeholders. We doen dit op een praktische manier, onderbouwd met in de praktijk bewezen methodieken als BiSL Next, Prince2, Agile/Scrum, toegesneden op de strategische IT- en informatievraagstukken van de eerstelijnszorg.  

Voor wie is dit leertraject geschikt?

ICT-verantwoordelijken in de georganiseerde eerstelijnszorg, zoals managers en controllers met ICT in hun portefeuille. De eerste bijeenkomst vormt een inleiding, waaraan ook huisartsbestuurders van uw organisatie zonder meerkosten kunnen deelnemen.

Maximaal aantal deelnemers: 12

"De toepassing van de theorie in de praktijk door de case en de ervaringen van andere deelnemers waren zeer waardevol”. 

Thomas Klomp, controller huisartsenzorg Oude IJssel

"Door de structuur en de wijze waarop er regelmatig werd teruggegrepen op theorie en schema’s kreeg ik snel en overzichtelijk nieuwe kennis en inzichten”.

Margreet Euwes, manager Ketenzorg Friesland

"De verbinding van theorie en praktijk helpt mij om meer inhoud aan het informatiemanagement in onze regio te geven".

Steven Stolp, verantwoordelijke voor ICT en informatiemanagement, HOOG

Maak kennis met jouw toekomstige trainers

Dit leertraject wordt verzorgd door onze ervaren zorg ICT adviseurs en trainers Carin Pipers en Ben Stoltenborg. Zij zijn voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om de eerstelijnszorg op het gebied van zorg ICT naar een hoger niveau te tillen. De eerstelijnszorg ICT is niet klaar voor de digitale transitie, terwijl de complexiteit rondom zorg ICT toeneemt en de onderhandelingspositie naar leveranciers zwak is. Jouw trainers zijn ware zorgproces ICT goeroes die hun ervaringen en strategische manier van werken en denken graag delen om jou te leren werken met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

Ben Stoltenborg, RE.

Ben heeft gedurende zijn 40-jarige carrière in diverse rollen steeds aan de basis gestaan van verandering en vernieuwing. Zijn passie zit in het opzetten en inrichten van IT-business en IT-afdelingen en/of de transformatie van en naar professionele en zakelijke ICT-diensten. Zijn aanpak is gestoeld op het Common Sense gedachtengoed. Welke verandering u ook beoogt, voor hem staat daarbij de mens centraal. Hij heeft aan de wieg gestaan van diverse concepten en modellen en is medeauteur van “Naar een vraag gestuurde informatievoorziening” (2010); waarin de inrichting van het functioneel beheer op basis van BiSL centraal staat. Als geregistreerd EDP-auditor geeft hij college op de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft ook bij verschillende (academische) ziekenhuizen trainingen verzorgd.

Ir. Carin Pipers

Carin heeft een bedrijfskundige achtergrond en is zo’n 20 jaar werkzaam in de zorg op het snijvlak van organisatie en ICT. Ze heeft gewerkt voor landelijke organisaties (o.a. Nictiz), ziekenhuizen en zorggroepen als interim programmamanager, informatiemanager en projectmanager. In deze functies heeft ze bestuurders en organisaties begeleid bij het aansturen en oplossen van complexe informatievoorzieningsvraagstukken. Als geen ander weet zij hoe de organisatie van ICT in de praktijk vorm te geven en managers en bestuurders toe te rusten  in hun rol over aansturing van informatievoorziening, zonder dat ze belast worden met technische details.

Visie en strategie op zorg ICT is noodzakelijk voor de toekomstige positie van de huisartsen met ketenpartners.

BiSL staat voor Business Information Services Library. 

BiSL is standaard framework voor regie op en beheer van uw informatievoorziening. Het framework geeft een totaaloverzicht en toelichting van alle mogelijke activiteiten die er voor zorgen dat uw gebruikers adequaat en met de juiste informatie worden gefaciliteerd om hun werkzaamheden zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. BiSL richt zich niet op ICT-organisaties (leverancier), maar juist op de gebruikersorganisatie (demand). Deze training gaat uit van BiSL Next, de volgende generatie standaard die meer aansluit aan moderne samenwerkingsvormen (Agile/Scrum), meer focus op beleid en strategie en de informatie centraal stelt (Privacy).

Kennis spreekt, maar wijsheid luistert

Drie unieke bijeenkomsten

School jezelf om tot een ware zorg ICT strateeg met onze methodische aanpak.

Betrokken bestuurders

De ICT complexiteit neemt toe. Betrokkenheid van leiders is essentieel.

Ervaringen uitwisselen

Wissel ervaringen uit met gelijkgestemden. Bouw je netwerk uit en leer van elkaar.

Wat ga je leren in de drie bijeenkomsten?

 Bijeenkomst 1 | Visie op Zorg-ICT

Er wordt samen met de deelnemers een beeld gevormd van relevante ontwikkelingen in de zorg en ICT. Vervolgens wordt aangegeven welke processen in uw regio ingericht moeten zijn om blijvend regie te kunnen voeren op de keuze en implementatie van zinvolle ICT. Ook de rol van de bestuurder komt aan bod. We raden u dan ook aan uw bestuurder(s) mee te nemen naar deze bijeenkomst. Ze kunnen zonder meerprijs deelnemen aan deze eerste bijeenkomst. Aan de hand van een case wordt bepaald welke speerpunten voor uw regio het meest relevant zijn. Deze worden in volgende bijeenkomsten verder uitgediept.

Bijeenkomst 2 | Ontwikkelstrategie en organisatie

In dit onderdeel krijgt u inzicht hoe u op basis van doelen en belangen van uw eigen organisatie en de daarbij aangesloten huisartsen op nieuwe ontwikkelingen kunt inspelen. U leert welke randvoorwaarden ingevuld moeten zijn om in uw regio nieuwe processen met ICT ondersteund succesvol te realiseren. U krijgt praktische handvatten om de organisatie rondom deze ontwikkelingen goed vorm te geven.

Bijeenkomst 3 | Beheer als basis

Voor een goede regionale organisatie van de informatievoorziening is het van belang te bepalen welke taakgebieden/functies noodzakelijk zijn en welke procedures essentieel zijn om een goede en betrouwbare informatievoorziening (volgens en in overeenstemming met AVG) te borgen. Daarnaast wordt inzicht gegeven hoe u toekomstbestendig kunt inspelen op de voortdurende ontwikkelingen rondom de informatievoorziening. Dit betreft onder meer de aansturing van een beheer- en ondersteuningsorganisatie en van leveranciers maar ook de ICT-connectie met netwerkpartners. In dit onderdeel geven we handvatten om deze zaken goed in te richten en te onderhouden.

Na deze training heeft u:


  • Kennis en handvatten hoe u regionale aansturing van ICT kunt vormgeven;
  • Praktische voorbeelden en op uw situatie toegespitste templates;
  • Helder hoe u in uw regio samen met andere zorgpartners met behulp van ICT uw samenwerking kunt ondersteunen en versterken;
  • Hoe u draagvlak en betrokkenheid voor ICT-gerelateerde besluiten bij de bij uw organisatie aangesloten huisartsen en ketenpartners in de regio verkrijgt;
  • Duidelijk waar verantwoordelijkheden liggen voor u als bestuurder, de aangesloten huisartsen, de leverancier en de gebruikers;
  • De beschikking over concrete handvatten en checklists om de regionale aansturing van ICT in te richten.

Data van de bijeenkomsten

Het leertraject bestaat uit drie bijeenkomsten:

Woensdag  27 november en 11 en 18 december van 15.00 tot 18.00 uur.

Alle bijeenkomsten worden afgesloten met een diner op de trainingslocatie: Eeterij en tapperij ‘de Smoks’, Markt 21-23 te Zelhem. Een locatie die gekenmerkt wordt door de gemoedelijke sfeer en Achterhoekse gastvrijheid. 

Maximaal 12 deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers voor deze training is 12. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding.

€ 750,-

Leertraject | Regionale aansturing van zorg ICT voor de huisartsenzorg

Krijg grip op toenemende complexiteit ! Een strategische aanpak van zorg ICT in de eerstelijnszorg? Hoe pak ik dat aan?