arrow_drop_up arrow_drop_down

Leer -en coachingstraject | Lean transformatie voor de eerstelijnsgezondheidszorg

Incompany traject voor zorgteams en zorgorganisaties

85+
Waardestroomanalyses
30+

Verschillende organisaties

20 jaar+

Ervaring in de eerstelijnszorg

Elke eerstelijnspraktijk herkent het wel!

Voorraadbeheer

Zoeken of de verkeerde verbruiksmiddelen pakken.De voorraad is niet op orde!

Werkdruk

Processen die niet kloppen zorgen voor ergernissen. Het gevoel dat het werk nooit af is. 

Verbeteren

Verbeteren met anderen, hoe dan? Dat kost alleen maar tijd en het levert toch niets op.

Bereikbaarheid

Wachten op een antwoord en de telefonische bereikbaarheid die onder druk staat.

Verspillingen die verdwijnen met een Lean samenwerking

In de Lean filosofie staat de waarde voor de patiënt centraal. 

In de zorg staat de patiënt centraal. Althans, dat is wat vaak wordt gezegd. De werkelijkheid is dat veel processen rond professionals of afdelingen zijn georganiseerd. Lean helpt om steeds weer de klantwaarde – in de zorg de patiënt - centraal te stellen. Lean leert je naar processen te kijken en deze te verbeteren. Het leer -en coachingstraject Lean transformatie voor de eerstelijnsgezondheidszorg is uitermate geschikt voor zorgteams, beleidsmedewerkers, projectleiders, praktijkeigenaren en praktijkmanagers die basiskennis en vaardigheden Lean op willen doen. Heel praktisch en direct toepasbaar. Je ziet en merkt direct het verschil.

Lean transformatie

Een Lean werkwijze is een organisatievorm waarin iedereen, in welke rol dan ook, elke dag bewust bezig is hoe het werk, vanuit patiënt-klant-perspectief, efficiënter, slimmer en beter kan worden gerealiseerd. Lean transformatie is het leerpad van zorgteams en zorgorganisaties op weg naar een werkwijze die gebaseerd is op de Lean filosofie – een lean organisatie.

Lean in de gezondheidszorg.

'Voeg waarde toe voor de patiënt, haal verspillingen weg en zorg dat processen slank en eenvoudig blijven’.  

Deze uitgangspunten van de Lean filosofie passen prima in de eerstelijnsgezondheidszorg. Door verspillingen in een proces weg te halen en een zo kort mogelijke doorlooptijd na te streven, wordt maximale klantwaarde gecreëerd. Lean gaat over snelheid en over 'flow' in het proces; tussen mensen, afdelingen en organisaties. Lean betekent continu verbeteren. Sinds ongeveer 2002 wordt Lean toegepast in ziekenhuizen. Maar de Lean filosofie is net zo goed van toepassing op een eerstelijnspraktijk van bijvoorbeeld een huisarts, een huisartsenpost, fysiotherapeut, verloskundigen of diëtist. Zowel binnen de praktijk als in multidisciplinaire samenwerkingen met ketenpartners en in netwerkorganisaties.

Jona Schuring

praktijkmanager huisartsenzorg SHG

Deel en vier succesverhalen !

“Ik heb al eerder Lean scholing gevolgd, die was vooral gericht op voorraad en ‘clean-desk’ (5-S). Deze lean training is breder en gaat over de vele processen in de praktijk. De training was erg praktisch en herkenbaar voor de praktijk".


“Om Lean te laten slagen is betrokkenheid van de hele praktijk is nodig. ".


Lean transformatie is geschikt voor

Het Lean transformatie leer -en coachingstraject voor de eerstelijnsgezondheidszorg richt zich specifiek op zorgprofessionals en teams - werkzaam in de eerstelijn - of op diegenen die samenwerken met de eerstelijnszorg. Het leertraject is ook goed te volgen door professionals uit andersoortige zorgorganisaties. Praktijkeigenaren, praktijkmanagers, (leidinggevende) zorgprofessionals, zorgondernemers, coöperatiemanagers en beleidsmedewerkers.

Wij starten het  'incompany' leer -en coachingstraject met u vanaf vier personen.

Praktijkeigenaren

Zorgteams

Praktijkmanagers

Projectmanagers

Coöperatiemanagers

Beleidsmedewerkers

Maak kennis met jouw toekomstige Lean coaches

Dit 'incompany' leer- en coachingstraject wordt verzorgd door onze ervaren zorgadviseurs en trainers Peter Nijhof en Wyco de Vries. Zij zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen en innovatieve manieren om de eerstelijnszorg naar een hoger niveau te tillen. De demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking zal de komende jaren tot een toename leiden van het aantal chronisch zieken en ouderen met gezondheid- en participatieproblemen. Dat vraagt om een fundamentele omslag in de wijze waarop VVT organisaties, ziekenhuizen, huisartsen en de eerstelijnszorg op dit moment opereren. Nieuwe samenwerkingsvormen en coalities liggen voor de hand. Het aantal patiënten met chronische aandoeningen stijgt in de toekomst en deze patiënten lijden in toenemende mate aan meerdere aandoeningen. Dat betekent dat deze patiënten hulp moeten krijgen van meerdere deskundigen. Jouw Lean coaches zijn mensen uit de praktijk. Ze kennen de praktijkvoering en herkennen de behandelkamer ervaringen. Zij hebben zich ontwikkelt tot innovatie - en procesregisseurs die hun ervaringen en strategische manier van werken en denken graag delen om jou te leren werken met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.

Peter Nijhof 

“Lean heeft een no-nonsense aanpak. Simpel en effectief; gericht op steeds beter doen”. 

 Peter is opgeleid bewegingswetenschapper en fysiotherapeut. In de eerste tien jaren heeft hij gewerkt als kwaliteitsfunctionaris en praktiserend fysiotherapeut. Op het snijvlak van zorg en kwaliteit heeft hij verschillende inhoudelijke en verbeterprojecten gedaan in de revalidatiezorg en ziekenhuis. De laatste tien jaar werkt hij voor de eerstelijnszorg. Peter is consultant Lean Six Sigma en VOORT-innovatiefacilitator. Hij is mede ontwikkelaar van de online leeromgeving Lean Basis voor de eerstelijnsgezondheidszorg, verzorgt sinds vier jaar trainingen Lean waardestroom analyse voor zorgprofessionals werkzaam in de eerste lijn en begeleidt Lean verbeterprocessen in huisartsenpraktijken. Verbeteren en innoveren is mensenwerk. Peter kan een goede praktische vertaling naar de zorg maken en teams enthousiasmeren voor een concreet resultaat. 

Wyco de Vries 

'Wat ik graag doe is; goede en waardegedreven zorgorganisaties bouwen, mensen en organisaties te helpen groeien met een duidelijk doel voor ogen'.

Wyco is praktiserend fysiotherapeut geweest. In 2015 heeft hij zijn Executive Master of Health Administration (MHA) TIAS aan de Tilburg ‘University’ afgesloten. Vanaf zijn 30ste heeft hij als (ad interim) zorgmanager vele rollen mogen vervullen. Zowel in een ziekenhuisorganisatie, in de eerstelijnszorg, bij een zorgverzekeraar en bij een VVT organisatie. Hij onderzoekt en schrijft regelmatig blog’s over de werking van ‘Value-Based Healthcare’ vanuit het perspectief van de eerstelijnszorg. Wyco is werkzaam als adviseur en als innovatie- en deep democracy facilitator. Daarin is hij doelgericht maar heeft oog voor de praktische vertaling naar een werkbare situatie en het realiseren van resultaten.

Opbouw van het leer- en coachingstraject

Na het adviesgesprek zullen we u een definitieve offerte toesturen. Als we gaan samenwerken dan zullen wij met u een intakegesprek plannen van anderhalf uur waarin we de team -en organisatiedoelen, de vervolgstappen en de jaarplanning gaan doornemen. We starten het jaarprogramma met een twee uur durende startbijeenkomst voor uw medewerkers. In deze bijeenkomst bespreken we de organisatiedoelen en wat  'lean' samenwerken inhoudt. Ook worden met het team de eerste drie verbeterprocessen gekozen. Dit zal via een gestructureerde en democratische besluitvorming verlopen. Als er drie processen worden gekozen dan gaan drie groepen van vier teamleden en een facilitator van Spyl in een zogenaamde verbeterbijeenkomst dit proces analyseren en herontwerpen. Een verbeterbijeenkomst voor één proces duurt drie uur. Als we maar één groep van vier personen kunnen samenstellen dan starten we met één proces. De teamleden van de verbetergroep volgen allemaal een korte online Lean introductietraining. De voorbeelden en opdrachten zijn herkenbaar, omdat ze allemaal gericht zijn op de zorg. Na afloop van de verbetersessies wordt er een evaluatiebijeenkomst georganiseerd van anderhalf uur voor alle medewerkers. De nieuwe processen worden gepresenteerd. Deze nieuwe processen kunnen na deze bijeenkomst worden geïmplementeerd. Door het volgen van deze stappen wordt er een gezamenlijke en eenduidige taal gecreëerd voor (toekomstige) beoogde verbeteringen en veranderingen. Tot slot starten we een Lean leiderschap coachingstraject met uw eigen interne Lean ambassadeur(s); dit zijn of is over het algemeen de leidinggevende, de praktijkhouder, de projectleider of de praktijkmanager van uw organisatie.

Start

bijeenkomst

Medewerkers maken als groep een keuze uit de eerste drie belangrijkste verbeterprocessen.

Verbeter

bijeenkomst(en)

Verbeterteams gaan aan de slag met de techniek; 'waardestroomanalyse' en proces verbetertechnieken.

Evaluatie

bijeenkomst

Nieuwe processen worden gepresenteerd aan alle betrokkenen en worden daarna  geïmplementeerd.

Lean leider coaching

Onze ervaren coaches begeleiden de Lean ambassadeur(s) binnen uw zorgorganisatie.

Hebben jullie ambitie?

Ontwikkel je team of samenwerkingsverband!

Elke dag slimmer, beter en efficiënter.

Hoe gaat het verder?

Coaching| Lean leider

Na de evaluatie bijeenkomst start het Lean leiderschapstraject. Dit traject wordt gevolgd door de Lean ambassadeur(s) van uw organisatie; de leidinggevende, de praktijkhouder, de projectleider of de praktijkmanager van uw organisatie.Tijdens dit Lean Leiderschap coachingstraject staat de 'volgende vraag centraal: 'Wat betekent de Lean transformatie ambitie voor jouw eerstelijnspraktijk of gezondheidscentrum?' Hoe geef je regie aan verbeteren in kleine stappen? Hoe ga je om met procesproblemen die een projectmatige aanpak nodig hebben? Hoe zet je de Lean instrumenten op de werkvloer in en zorg je ervoor dat deze tot leven komen?

Deze instrumenten zijn:

 • 'Commiment' van het team en de leiding van de organisatie;
 • Dagstarts / weekstarts;
 • Standaardisatie;
 • Het zichtbaar maken van dat wat er toe doet voor een team (visueel management);
 • Structuur en orde creëren op de werkplek met 5 S ;rust-reinheid-regelmaat;
 • Verbeterinitiatieven; Werkvoorraden; Zorg Team Prestatie Indicatoren.

Lean Leiders doen vooral niet alles zelf. Hun rol is het stimuleren van medewerkers en het team om buiten gebaande paden te opereren en hun ondernemende kant en creativiteit te leren ontdekken.

Coaching| Lean leider ontwikkelpad.

We treffen elkaar twee maal een dagdeel. De locatie en tijd spreken we samen af. Daarnaast spreken we zes maal een video coachingsgesprek af van 1 uur. We zullen per gesprek vaste onderdelen met u behandelen zodat u deze direct kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. Tijdens onze ontmoetingen is er veel ruimte voor interactie, reflectie en voorbeelden.

Als team gaan jullie nog beter samenwerken

“Lean werken vraagt een ‘open-mind’. Open staan voor veranderen.”

Danielle Pols, doktersassistente

huisartsenzorg - SHG

“Ik heb soms wel het gevoel dat er iets niet loopt, maar kan het dan niet helemaal duiden. Lean geeft je handvatten om dat zichtbaar te maken en aan te pakken.”

Marije Dieudonne, huisarts -SHG

“Lean maakt processen duidelijk, geeft structuur en je ziet of het goed loopt. Ook wordt het proces meetbaar en kan je evalueren.”

Rieneke van der Burg, praktijk-

ondersteuner huisartsenzorg-SHG

Lean toepassen

Jullie weten hoe jullie de theorie uit de online training als team, als medisch professional of als zorgmanager kunnen toepassen en waarde kunnen creëren.

Lean facilitator

Verbeterteams worden begeleid door een ervaren Lean facilitator. 'Waardestroom-analyse' en proces verbetertechnieken worden uitgelegd en toegepast.

Een effectief instrument

Een effectief instrument, een gezamenlijke taal voor verbetering en verandering van processen. Dat is wel zo prettig in een samenwerking met anderen.

De resultaten

Een Lean transformatie aanpak kan al na enkele weken mooie resultaten opleveren: een effectievere samenwerking, betere besluiten, meer dialoog, het patiënt perspectief is helder, duidelijke visuele en werkende lean instrumenten, vermindering van verspillingen en draagvlak om het leerpad van de Lean transformatie verder te ontdekken.

Op de langere termijn leidt dit tot:

 • Meer rust en structuur in de praktijk;
 • Snellere en betrouwbare processen met ‘flow’, zonder verspillingen en die afgestemd zijn op de patiëntverwachtingen;
 • Lean leider(s) die kennis en vaardigheden hebben ontwikkeld om met prestatie indicatoren en Lean de patiëntwaarde te duiden en verder uit te dragen binnen de organisatie;
 • Een inspirerend instrument, een gemeenschappelijke verbeter taal, waarin creatieve ideeën tot bloei kunnen komen;
 • Kennismaking met gedeelde besluitvorming, waarin gehoord worden en elkaar aanspreken belangrijke onderdelen zijn. Lean werken in combinatie met een goede besluitvorming zijn belangrijke elementen voor een cultuur van 'steeds beter';
 • Uw organisatie neemt niet meer met minder genoegen; Continu Verbeteren is de norm geworden!

Locatie; bij u in de buurt of in uw eigen praktijk

Het leertraject bestaat uit twee medewerkersbijeenkomsten van respectievelijk twee en anderhalf uur. Verbeterteams komen bij elkaar voor verbetersessies. U mag zelf een geschikte locatie of ruimte uitkiezen. Desgewenst kunnen wij ook op zoek gaan naar een geschikte locatie en deze voor u vastleggen. Uiteraard doen we alles in overleg met u; de opdrachtgever.

€ 857,- p.m

Leer - en coachingstraject |

Lean transformatie voor de eerstelijnsgezondheidzorg

De getoonde maandprijs is exclusief 21% btw, een leer-en coachingstraject van twaalf maanden, op basis van drie verbeterprocessen, een onbeperkt aantal medewerkers en een coachingstraject voor maximaal twee personen.